Avocat divort: românii din străinătate pot divorta în România

avocat divort | avocat divort Timisoara | divort in Romania daca locuiesc in strainatate | romanii din strainatate pot divorta in Romania 

1. Pot divorța în România cetățenii români care locuiesc în străinătate? Avocat divort

În cazul în care ambii soți sunt cetățeni români dar locuiesc în străinătate, pentru pronunțarea divorțului acestora pe cale judiciară se vor aplica prevederile Regulamentului (UE) 2019/1111. Potrivit art. 3 din Regulament:

”Sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul […] instanțele din statul membru:
(a) pe teritoriul căruia se află:
(i) reședința obișnuită a soților;
(ii) ultima reședință obișnuită a soților în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo;
(iii) reședința obișnuită a pârâtului;
(iv) în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți;
(v) reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii; sau
(vi) reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin șase luni imediat înaintea introducerii cererii și este resortisant al statului membru respectiv; sau
(b) de cetățenie a celor doi soți.”

Prin urmare, răspunsul la această întrebare este afirmativ. Dacă ambii soți sunt cetățeni români, aceștia pot divorța în România. În ceea ce privește competența teritorială, soții pot conveni expres să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț va fi de competența Judecătoriei Sectorului 5 al Municipiului București.

Altfel spus, dacă doar unul dintre soți dorește să divorțeze, acesta va fi nevoit să introducă cererea de divorț la Judecătoria Sector 5. Dar, dacă ambii soți sunt de acord cu divorțul, aceștia vor putea alege Judecătoria din România la care să introducă cererea de divorț.

2. Trebuie soții să se prezinte personal la divorț?

Dacă divorțul se face pe cale judiciară, soții nu sunt nevoiți să se prezinte personal în fața instanțelor de judecată. Ei vor putea mandata, prin procură specială autentică, un avocat divort care să îi reprezinte la toate termenele de judecată în fața instanțelor din România.

3. Pot instanțele din România să se pronunțe și asupra exercitării autorității părintești?

Ca regulă, prevederile Regulamentului (UE) 2019/1111 statuează că, în materia răspunderii părintești, competența aparține instanțelor din statul membru în care minorul își are reședința obișnuită la momentul sesizării instanței. Prin urmare, dacă minorul locuiește împreună cu cei doi soți în străinătate, ca regulă, în materia răspunderii părintești vor fi competente instanțele din statul membru în care locuiește minorul.

Totuși, în anumite situații pot fi competente și instanțele din România. Astfel, în cazul analizat (când atât soții cât și minorul locuiesc în străinătate), instanțele din România care judecă divorțul se vor putea pronunța și asupra autorității părintești doar dacă minorul este cetățean român sau, în lipsa cetățeniei române, doar dacă fosta reședința obișnuită a minorului se află în România însă numai dacă soții sunt de acord cu competența instanțelor din României și numai dacă exercitarea competenței instanțelor din România este în interesul superior al copilului.

Temeiul pentru atragerea competenței instanțelor din România îl reprezintă articolul 10 din Regulament, potrivit căruia instanțele din România sunt competente în materia autorității părintești atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

”(a) copilul are o legătură strânsă cu România, în special datorită faptului că:
(i) cel puțin unul dintre titularii răspunderii părintești își are reședința obișnuită în România;
(ii) în România se află fosta reședință obișnuită a copilului; sau
(iii) copilul este resortisant al statului român;
(b) părțile, precum și orice alt titular al răspunderii părintești:
(i) au convenit în mod liber asupra competenței, cel târziu la data sesizării instanței; sau
(ii) au acceptat competența în mod expres în cursul procedurii, iar instanța s-a asigurat că toate părțile sunt informate cu privire la dreptul lor de a nu accepta competența; și
(c) exercitarea competenței instanțelor din România este în interesul superior al copilului.”

În concluzie, dacă unul dintre soți nu este de acord cu divorțul, celălalt soț va putea să introducă cererea de divorț în România, la Judecătoria Sector 5 însă Judecătoria Sector 5 nu va putea să se pronunțe și asupra aspectelor privind minorii, acestea urmând să se judece de instanțele unde se afla reședința obișnuită a minorului. În schimb, dacă ambii soți  sunt de acord cu divorțul, aceștia vor putea alege instanța unde doresc să le fie judecat divorțul, instanță care va putea tranșa și aspectele ce țin de autoritatea părintească. 

Pentru mai multe informații cu privire la cum pot divorța în România cetățenii români care locuiesc în străinătate, vă recomandăm să vă adresați unui avocat de divort. În acest sens, ne puteți trimite un e-mail la office@law-partners.ro sau ne puteți suna la nr. de telefon 0720 913 956.

Av. Slageana BRANCOV | Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.

avocat divort | avocat divort Timisoara | divort in Romania daca locuiesc in strainatate | romanii din strainatate pot divorta in Romania