Executare silită

Serviciile oferite

Cum vă putem ajuta?

SUNTEȚI CREDITOR?

Privită din perspectiva unui creditor, etapa executării silite are o importanță deosebită fiind menită să asigure recuperarea efectivă a creanței. Gestionată necorespunzător, această procedură poate avea consecințe nefaste pentru creditor, materializate în pierderea dreptului de recuperare a creanței din cauza rămânerii în nelucrare a dosarului execuțional, până la intervenirea perimării sau a prescripției executării silite.

De aceea, contractarea serviciilor unui avocat specializat în executare silită este esențială pentru asigurarea recuperării efective a creanței.

Serviciile noastre constau în:

Consultanță juridică

în vederea alegerii celor mai optime metode de recuperare a creanței;

Reprezentarea creditorului

la expertizele dispuse de executorul judecătoresc;

Redactarea cererii de executare silită

și înregistrarea acesteia la executorul judecătoresc;

Verificarea tuturor actelor

emise de executorul judecatoresc;

Asistenta si reprezentarea creditorului

in procedura de executare silita;

Asistența și reprezentarea creditorului

în procedura de executare silită;

Asistența și reprezentare în relația cu debitorul executat silit

în vederea semnării unor acorduri de plată, sub supervizarea executorului judecătoresc;

Formularea cererilor către executorul judecătoresc

în vederea efectuării de acte de executare silită menite să asigure recuperarea efectivă a creanței, în special pentru actele care nu sunt efectuate din oficiu de către executorul judecătoresc;

Asistența și reprezentarea creditorului

la procedurile de licitație publică;

Asistența și reprezentarea creditorului

în fața instanțelor de judecată, în cadrul contestațiilor la executare formulate de către debitor.

SUNTEȚI DEBITOR?

Dacă jucați rolul de debitor într-o procedură de executare silită, trebuie să menifestați o atenție sporită pentru ca drepturile dvs. să nu fie încălcate. În plus, dacă creditorul dvs. nu a avut o implicare activă în această procedură, aveți șanse mari să obțineți desființarea executării silite, invocând perimarea sau prescripția.

Specialiștii echipei LAW PARTNERS dețin o experiență vastă în materia executărilor silite, putând să vă consilieze și să vă reprezinte în orice problemă care se circumscrie acestui domeniu.

Serviciile cu care venim în întâmpinarea dvs. sunt:

Analizarea dosarului de executare silită

în vederea identificării eventualelor erori de procedură săvârșite de executorul judecătoresc, precum și în vederea asigurării că toate drepturile debitorului au fost pe deplin respectate;

Asistența și reprezentarea în relația cu creditorul

în vederea semnării unor acorduri de plată, sub supervizarea executorului judecătoresc;

Asistenta si reprezentarea debitorului

la procedurile de licitatie publica;

Reprezentarea debitorului

la expertizele dispuse de executorul judecatoresc;

Redactarea contestațiilor la executarea silită

asistența și reprezentarea debitorului în fața instanțelor de judecată în cadrul contestațiilor la executare silită;

Verificarea tuturor actelor

emise de executorul judecătoresc.

Sunteți interesat de serviciile noastre?

Nu ezitați să ne contactați!