Malpraxis

Serviciile oferite

Cum vă putem ajuta?

Malpraxisul (greșeala medicală) este eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică sunt drepturi fundamentale, garantate de Constituția României, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și de pactele și tratatele internaționale la care România este parte.

Dacă sunteți victima unui caz de malpraxis medical

contactați imediat un avocat specializat în malpraxis pentru a obține o informare completă privind drepturile pe care le aveți și procedura pe care o puteți urma pentru sancționarea medicului și pentru repararea completă a prejudiciului care vi s-a adus.

SERVICII OFERITE VICTIMELOR MALPRAXISULUI MEDICAL:

Consultanță juridică în domeniul malpraxisului medical

Redactarea cererii de chemare în judecată

pentru repararea prejudiciului material și moral produs, asistență și reprezentarea victimei în fața instanțelor de judecată din România;

Redactarea plângerii la Colegiul Medicilor

asistența și reprezentarea victimei în relația cu Colegiul Medicilor;

Redactarea unei plângeri penale împotriva medicului

care se face vinovat de săvârșirea unui caz de malpraxis, asistență și reprezentarea clientului în relația cu organele de urmărire penală;

Redactarea unei sesizări către Comisia de monitorizare

și competență profesională pentru cazurile de malpraxis;

Asistența și reprezentarea clientului la efectuarea expertizelor medicale

redactarea obiectivelor la expertiză, redactarea obiecțiunilor, redactarea cererilor de efectuare a unei contraexpertize etc.

SERVICII OFERITE MEDICILOR SAU UNITĂȚILOR MEDICALE:

Consultanță juridică completă în domeniul malpraxisului medical

Asistența si reprezentarea clientului la efectuarea expertizelor medicale

redactarea obiectivelor la expertiză, redactarea obiecțiunilor, redactarea cererilor de efectuare a unei contraexpertize etc.;

Pregătirea apărării în litigiile de malpraxis medical

demarate împotriva medicului și / sau a unității medicale;

Asistența și reprezentarea clientului în fața instanțelor de judecată

și a organelor de urmărire penală.

Sunteți interesat de serviciile noastre?

Nu ezitați să ne contactați!