Protecția datelor cu caracter personal

Serviciile oferite

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o operațiune efectuată de majoritatea societăților comerciale care, în activitatea zilnică colectează, stochează, utilizează sau divulgă date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice. Este esențial ca aceste societăți să conștientizeze faptul că protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, iar încălcarea acestui drept este drastic sancționată de legislația națională și comunitară.

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică pe întreg teritoriul UE Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), menirea acestuia fiind aceea de a contura un cadru unitar şi bine reglementat la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Încă de la momentul adoptării GDPR, avocații LAW PARTNERS s-au implicat activ în toate acțiunile întreprinse de autoritățile publice și societățile private în această materie, au acordat asistență și consultanță juridică pentru interpretarea și aplicarea Regulamentului, fiind în permenanță interesați de evoluția legislației în domeniu.

Această atitudine proactivă ne-a permis să dobândim nu doar cunoștințe aprofundate, ci și o amplă experiență în domeniu, precum și să legăm parteneriate solide cu diverse societăți de profil, astfel încât să putem veni în întâmpinarea clienților noștri cu servicii juridice profesionale.

Venim în întâmpinarea operatorilor de date cu caracter personal oferindu-le următoarele servicii juridice:

Consultanță juridică în materia drepturilor și obligațiilor conferite/ impuse de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Consultanță juridică pentru implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR);
Asistență juridică în vederea implementării unei politici de confidențialitate care să respecte exigențele impuse de GDPR, necesară tuturor operatorilor care colectează date cu caracter personal;
Asistență juridică în vederea adoptării și implementării unor proceduri și mecanisme adecvate atenuării riscurilor încălcării securității protecției datelor cu caracter personal;
Asistență juridică privind evaluarea necesității numirii unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer – DPO).

Prin intermediul GDPR se consolidează drepturile fundamentale ale persoanelor vizate în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, avocații LAW PARTNERS vin și în întâmpinarea persoanelor vizate oferindu-le servicii juridice constând în:

Consultanță juridică în materia drepturilor conferite de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Redactarea notificărilor către operatorii de date privind rectificarea și/ sau completarea datelor cu caracter personal;
Redactarea notificărilor către operatorii de date privind opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal;
Redactarea notificărilor către operatorii de date privind ștergerea datelor cu caracter personal;
Redactarea notificărilor către operatorii de date privind portabilitatea datelor cu caracter personal;
Redactarea unor plângeri către ANSPDCP privind încălcarea drepturilor în materia prelucrării datelor cu caracter personal;
Asistență juridică și reprezentare în vederea ștergerii din Biroul de Credit a informațiilor negative raportate de instituțiile financiare și de credit.

Sunteti interesat de serviciile noastre?

Nu ezitati sa ne contactati!