Politica de confidențialitate

BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A. (denumită în continuare ”Law Partners”) prelucrează date cu caracter personal. Utilizând site-ul nostru și formularele de contact din conținutul site-ului, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform prezentei politici.

Totuși, confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele fundamentale ale societății Law Partners. Prin urmare, prelucrarea datelor dvs. personale se va face cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a altor prevederi legale incidente în materie („Legislația relevantă”).

(I) Ce reprezintă datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor, salariaților și asociaților societății Law Partners, precum și ale celorlalte persoane care ne contactează.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru, www.law-partners.ro, precum și celorlalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

(II) Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

(III) Scopul prelucrării datele dvs. personale

Prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri determinate, explicite si legitime:

 • întocmirea ofertelor de servicii juridice;
 • furnizarea serviciilor juridice solicitate de dvs.;
 • în scop de recrutare a personalului;
 • să comunicăm cu dvs.;
 • administrarea site-ul nostru web, monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutul său;

(IV) Categorii de date cu caracter personal colectate și procesate

Colectăm și procesăm următoarele categorii de date personale:

 • datele, adresa URL a paginilor de Internet accesate, ora și data accesului și adresa IP din care a fost accesată pagina;
 • datele personale incluse în CV-uri, cum ar fi detalii de contact, detalii privind educația și formarea profesională, experiența profesională etc.;
 • datele de contact, inclusiv numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, starea civilă, alte date personale furnizate de persoanele vizate.

Datele personale procesate pot fi furnizate direct de dvs. sau pot fi colectate automat în cazul datelor necesare pentru funcționarea site-ului nostru de Internet.

(V) Drepturile dvs.

În calitate de persoane vizate, Legislația relevantă vă oferă o serie de drepturi, printre care:

 • dreptul de acces
 • dreptul de interventie asupra datelor
 • dreptul de opoziție
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate

Dacă vreți să vă execitați drepturile de mai sus, trebuie să depuneți o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul societății BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A. situat în Timișoara, Str. Martir Sebastian Iordan, nr. 3, et. 1, ap. 3, Jud. Timiș, sau să o trimiteți la adresa de e-mail office@law-partners.ro.

(VI) Dezvăluirea datelor dvs. personale

Datele dvs. personale pot fi dezvăluite doar eventualelor societăți afiliate sau colaboratorilor societății Law Partners și doar în scopurile de mai sus.

De asemenea, putem divulga datele dvs. personale instanțelor judecătorești și comisiilor de arbitraj sau autorităților relevante, în contextul furnizării serviciilor juridice pe care le-ați solicitat de la noi.