Punerea sub interdictie

I. Punerea sub interdictie – ce se întâmplă după abrogarea sa din Codul Civil

Având în vedere că prin Decizia nr. 601/2020, dispozițiile art. 164 alin. (1) din Codul Civil care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească, au fost declarate ca fiind neconstituționale, a fost adoptată Legea nr. 140/2022, care a adus anumite modificări Codului Civil.

Prin Legea nr. 140/2022, s-a stabilit faptul că instanțele de judecată vor reexamina, la cerere sau din oficiu, toate măsurile de punere sub interdicție. Așadar, persoanele care la intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022, erau puse sub interdicție, vor fi supuse unei reexaminări judiciare.  

Instanța competentă este instanța de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul persoana ocrotită. Aceasta va dispune fie înlocuirea măsurii punerii sub interdicție cu una dintre măsurile de ocrotire prevăzute de Codul Civil modificat, fie ridicarea măsurii punerii sub interdicție, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul Civil pentru luarea unei măsuri de ocrotire.

II. Noile măsuri de ocrotire, după ce punerea sub interdictie a fost abrogată

Măsurile de ocrotire de care pot beneficia persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt:

  • Asistența pentru încheierea actelor juridice
  • Consilierea judiciară
  • Tutela specială

O persoană poate beneficia de măsura consilierii judiciare dacă deteriorarea facultăților sale mintale este parțială și ar avea nevoie de consiliere în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților ei. Instituirea consilierii judiciare este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani.

Pe de altă parte, se va institui tutela specială dacă deteriorarea facultăților mintale este totală și permanentă iar persoana în cauză ar avea nevoie de consiliere în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților sale. Tutela specială este dispusă pentru o perioadă ce nu poate depăși 5 ani, ulterior însă se poate dispune prelungirea pentru o durată mai mare, care să nu depășească 15 ani.

În cursul procesului, dacă persoana a cărei ocrotire se cere nu are un avocat ales, instanța va lua măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. Parchetul va face cercetările necesare, va dispune efectuarea unor evaluări medicale și psihologice, poate fi solicitată opinia medicului curant al persoanei a cărei ocrotire se cere.

Măsurile de ocrotire produc efecte de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de instituire a măsurii de ocrotire. Prin această hotărâre, instanța de tutelă stabilește categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea sau reprezentarea, în funcție de nevoile persoanei ocrotite. De asemenea, instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.

Dacă aveți întrebări referitoare la procedura reexaminării punerilor sub interdicție sau aveți nevoie de asistență și reprezentare în fața instanței de tutelă, vă rugăm sa ne trimiteți un mesaj la adresa de e-mail office@law-partners.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Av. Andreea ȚURCANU | BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.