Infiintare asociatie. Sfaturi utile

infiintare asociatie

Asociația reprezintă acea persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită de către persoane fizice sau persoane juridice ce urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități, ori în interesul lor personal nepatrimonial.

Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Prin urmare, dosarul pentru infiintare asociatie va trebui depus la instanță.

Mai jos sunt câteva aspecte importante legate de infiintarea asociatiei:

Membrii asociației – Asociația va fi formată din minim trei persoane, membrii fondatori, care au inițiativa constituirii asociației, care pun în comun contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea activității asociației.

Denumirea asociației – Legea interzice în mod expres ca o asociație să aibă o denumire identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea unei alte asociații constituite deja, așadar Ministerul Justiției va elibera o dovadă a disponibilității denumirii la cerere.

Statutul asociației – Statutul asociației va cuprinde mențiuni referitoare la datele membrilor asociați, scopul și obiectivele asociației, sediul asociației, denumirea acesteia, componența organelor de conducere, precum și aspecte referitoare la drepturile și obligațiile asociaților, modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat și altele.

Este foarte important să ne asigurăm că statutul asociației cuprinde toate elementele impuse de lege întrucât lipsa acestora va atrage nulitatea absolută a statutului.

Sediul asociației – Dosarul depus la instanță va conține în mod obligatoriu și actele doveditoare ale sediului. Stabilirea sediului asociației se va face în baza unui contract de comodat sau a unui contract de închiriere, în funcție de caz.

Așa cum am menționat anterior, dosarul va fi depus la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială asociația își are sediul, după achitarea unei taxe de timbru. Instanța de judecată va acorda un termen de judecată, va dispune citarea, urmând să pronunțe o hotărâre prin care fie va admite, fie va respinge cererea de infiintare ascociatie. Împotriva acestei hotărâri se poate formula apel în termen legal.

În ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, se va efectua înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, din acest moment asociația dobândind personalitate juridică. Reprezentantului asociației i se va elibera, la cerere, un certificat de înscriere ce face dovada faptului că asociația este persoană juridică în relația cu terții.

Prezentul articol nu constituie consultanta juridica în sensul Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Pentru o consultanta juridica referitoare la infiintarea unei asociatii, vă rugam sa ne scrieți la office@law-partners.ro și vă va răspunde un avocat specializat cu o evaluare a cazului dvs.

Andreea ȚURCANU – Avocat colaborator BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.