Două schimbări importante pentru PFA și II din 2017!

Legea nr. 182/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016, ale cărei prevederi se vor aplica începând cu 17 ianuarie 2017 aduce 2 limitări importante pentru persoanele fizice autorizate (PFA) și intreprinderile individuale (II), respectiv:

 

1. Codurile CAEN pentru care aceste entități pot obține autorizații vor fi limitate la un număr de maxim 5 coduri CAEN pentru PFA și maxim 10 coduri CAEN pentru II

Această limitare adusă de legiuitor obligă noii operatori economici să manifeste o atenție sporită în alegerea obiectului de activitate, iar pe cei deja înființați ca PFA sau II să efectueze anumite modificări ale actelor de înființare.

Constituirea unei entități după data de 17 ianuarie 2017, impune titularilor efectuarea unei analize atente la nivelul business-ului pe care doresc să îl demareze, în urma căreia să decidă forma de organizare a acestei entități, respectiv PFA, II sau S.R.L.

Pentru că fiecare dintre aceste forme de organizare prezintă avantaje și dezavantaje proprii, dar și din cauza limitărilor impuse de legiuitor care pot fi incompatibile cu o eventuală dezvoltare a afacerii pe termen lung, este recomandabil să se apeleze la serviciile unui avocat specializat în dreptul afacerilor, care să facă o analiză de ansamblu a business-ului dorit de client și să ofere cele mai viabile soluții pentru fiecare caz în parte.

În ceea ce privește PFA și întreprinderile individuale înființate anterior datei de 17 ianuarie 2017, care au incluse în obiectul de activitate un număr de coduri CAEN mai mare decât cel prevăzut mai sus, acestea vor avea la dispoziție un termen de 2 ani, respectiv până în 17 ianuarie 2019, să îți modifice obiectul de activitate. Modificarea acestor mențiuni și emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează cu titlu gratuit.

PFA și întreprinderile individuale care nu se vor conforma obligației de a-și limita obiectul de activitate la maxim 5 coduri CAEN (pentru PFA) și maxim 10 coduri CAEN (pentru II) până în 17 ianuarie 2019 riscă să fie radiate din oficiu.

Ce soluții alternative avem dacă noile limitări ne afectează activitatea?
  • modificarea formei de organizare, respectiv transformarea PFA în întreprindere individuală, care permite autorizarea a maxim 10 coduri CAEN;
  • radierea PFA/ II urmată de constituirea unei societăți cu raspundere limitată (S.R.L.) pentru care legea nu instituie o limită în ceea ce privește codurile CAEN autorizate;
  • radierea PFA/ II urmată de înființarea unei IF, pentru care de asemenea nu este prevăzută o limitare în ceea ce privește numărul de coduri CAEN.
2. Numărul de salariați pe care îi poate încadra în munca un PFA va fi limitat la maxim 3, în timp ce II va putea angaja cel mult 8 salariați

Ce se întâmplă cu persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale care au un număr de salariați mai mare decât cel permis de lege (3 salariați pentru PFA și 8 salariați pentru II)? Acestea au la dispoziție două alternative: să efectueze concedieri sau să își reorganizeze activitatea.

Varianta nr. 1: concedierea salariaților

Concedierea persoanelor care depășesc limita de 3 salariați pentru PFA și 8 salariați pentru II este o variantă de luat în calcul, dacă entitățile respective nu doresc să își reorganizeze activitatea. Atenție însă, concedierile trebuie efectuate cu respectarea prevederilor legale, astfel încât riscurile de cenzurare a acestor măsuri în instanță să fie reduse la minim.

Concedierile nu se pot efectua discreționar! Dacă sunt mai multe persoane încadrate pe același post, selecția celor care urmează a fi concediați trebuie făcută în funcție de rezultatele obținute la evaluările profesionale anuale.

Dacă, în urma disponibilizărilor, PFA sau II nu își mai poate exercita în mod optim activitatea, există posibilitatea stabilirii unor relații contractuale cu alte PFA, II sau societăți comerciale, pentru efectuarea unei activități economice. Stabilirea unor relații contractuale cu persoane fizice este de evitat întrucât există riscul ca acestea să fie recalificate în raporturi de muncă, cu generarea unor consecințe negative pentru PFA sau II beneficiară a acestor servicii.

Varianta nr. 2: reorganizarea activității

PFA sau II care nu doresc să efectueze disponibilizări, trebuie să ia în calcul modificarea formei de organizare, având următoarele alternative:

  • modificarea formei de organizare, respectiv transformarea PFA în întreprindere individuală, care permite angajarea a maxim 8 salariați;
  • radierea PFA/ II urmată de constituirea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) pentru care legea nu instituie o limită în ceea ce privește numărul de salariați;

În plus fața de aceste două limitări aduse ca element de noutate de prevederile Legii nr. 182/2016 și care nu trebuie deloc ignorate, alegerea formei de organizare a viitoarei entități trebuie facută și în funcție de sistemul de impozitare apreciat ca fiind cel mai profitabil viitorului antreprenor respectiv: sistem real/ normă de venit in cazul PFA și impozit pe veniturile microîntreprinderii (3%)/ impozit pe profit (16%) in cazul S.R.L.

Află mai multe multe informații prin stabilirea unei întâlniri cu unul dintre specialiștii noștrii.

Sursa foto: http://mausatf.com/