O nouă executare pornită de INVESTCAPITAL, anulată în instanță!

Pentru a obține anularea executării silite, debitorii au posibilitatea să formuleze contestatie la executare, care trebuie introdusă, de regulă, în termen de 15 zile de la comunicarea somației și a încheierii de încuviințare a executării silite.

Ce se întâmplă însă în situațiile în care executarea silită este pornită cu respectarea legii iar motivul de nelegalitate intervine cu mult după expirarea termenului de 15 zile pentru introducerea contestației la executare? Mai au debitorii posibilitatea să desființeze executarea silită dacă nu au introdus contestație la executare în termen de 15 zile de la comunicarea somației? Răspunsul este, în mod cert, pozitiv, dovadă fiind soluția obținută de avocații Law Partners în fața Judecătoriei Timișoara, rămasă definitivă la Tribunalul Timiș.

Astfel, în speța recent gestionată de avocații Law Partners, clientul a semnat un contract de credit bancar în anul 2008. Întrucât debitorul a înregistrat întârzieri la plată, în anul 2010 banca a declarat întregul debit ca fiind scadent anticipat iar în anul 2012, a început executarea silită, creanța fiind cesionată ulterior către INVESTCAPITAL. Clientul, debitor în speță, nu a introdus contestație la executare în termen de 15 zile de la comunicarea somației, prezentându-se la o consultanță juridică abia în anul 2020. Verificând dosarul de executare silită, avocații Law Partners au sesizat că acesta a fost lăsat în nelucrare o perioadă lungă de timp.

Potrivit legii, în astfel de cazuri intervine perimarea executării silite, sancțiune care atrage desființarea actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea creanței. Dat fiind că, în exemplul dat, executarea silită a fost începută înainte de 15.02.2013 erau incidente prevederile vechiului cod de procedură civilă potrivit cărora, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept iar debitorul poate cere desființarea ei.

Totuși, deși în speță executarea silită era perimată, executorul judecătoresc nu a îndeplinit niciun act de executare ulterior perimării, care să dea posibilitatea debitorului să introducă o contestație la executare astfel că se punea problema identificării unui mecanism juridic prin care debitorul să conteste executarea și să obțină desființarea ei. În opinia noastră, un asemenea mecanism îl reprezenta o acțiune în constatarea perimării executării silite. Eficiența acestei soluții identificate de Law Partners s-a confirmat ulterior, când Judecătoria Timișoara a admis acțiunea noastră, a constatat perimată executarea silită, a desființat-o și a obligat creditoarea la plata cheltuielilor de judecată. 

Dispozitivul hotărârii pronunțate de instanța de executare în speța recent gestionată de avocații Law Partners este redat mai jos:

Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea, de către Tribunalul Timiș, a recursului declarat de INVESTCAPITAL.

 

Av. Slageana BRANCOV | Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR SCA

avocat executare silita avocat contestatie la executare 

avocat executare silita avocat contestatie la executare