Munca la negru. Ce sancțiuni riscă angajatorii?

Munca la negru primește o nouă reglementare odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2017.

Actul normativ introduce noțiunea de muncă nedeclarată, care este definită ca fiind:

  1. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  2. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  3. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  4. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial.

Odată cu modificarea codului muncii, se modifică și sancțiunile instituite pentru așa-zisa muncă la negru, astfel:

 Fapta sancționată  Noile sancțiuni
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă in REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată

În plus față de sancțiunile de mai sus, în cazul constatării săvărșirii uneia dintre faptele care se circumscriu noțiunii de muncă nedeclarată (sau muncă la negru), inspectorii de muncă dispun sistarea activității locului de muncă supus controlului.

Angajatorul astfel sancționat își va putea relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale și după ce demonstreaza că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității.

Remedierea deficiențelor se face prin:

  • încheierea contractului de muncă,
  • transmiterea raportului de muncă în REVISAL sau, după caz,
  • încetarea suspendării contractului de muncă și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Tot conform noilor modificări, contravenientul poate achita jumătate din amendă în termen de cel mult 48h de la data încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia.

În continuare, fapta angajatorului de a nu păstra la locul de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc este sancționată cu amendă de 10.000 lei.

Munca la negru nu mai constituie infracțiune

Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, munca la negru a fost scoasă din sfera ilicitului penal. Anterior modificărilor, fapta angajatorului de a primi la muncă mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract de muncă era considerată infracțiune. Pedeapsa aplicată pentru asemenea infracțiuni era închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Conform expunerii de motive, în peste 90% din dosarele penale au fost dispuse măsuri de neîncepere sau de încetare a urmăririi penale. S-a apreciat astfel că, pe de o parte, reglementarea anterioară era lipsită de orice efecte iar, pe de altă parte, genera o disciminare între angajatori.

Totuși, primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, continuă să fie infracțiune. Fapta se sancționeaza cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Sursa foto: http://www.viitorulilfovean.ro/itm-ilfov-o-da-inainte-cu-preventia/