Modificări importante ale Codului Muncii!

În Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 53/2017 care aduce o serie de modificări importante Codului Muncii, asfel:

Încheierea actelor adiționale la contractele de muncă trebuie efectuată anterior producerii modificării

Conform O.U.G. nr. 53/2017, actele adiționale la contractele individuale de muncă trebuie încheiate anterior producerii modificării, cu exceptia situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

În fapt, este vorba despre modificarea elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul Muncii, respectiv cele care trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă.

Anterior schimbării legislative, actele adiționale la contractele individuale de muncă prin care se modificau elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul Muncii trebuiau încheiate într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care modificarea era prevăzută în mod expres de lege.

Important de menționat este și faptul că modificarea termenului de încheiere a actelor adiționale la contractele individuale de muncă determină și modificarea termenului de declarare în REVISAL a modificărilor aduse contractelor individuale de muncă.

Astfel, dacă înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2017, declararea în REVISAL a modificărilor la contractele individuale de muncă se făcea în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, în prezent, modificările trebuie declarate în REVISAL înainte de producerea lor.

Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în REVISAL se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acesteia. De asemenea, orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, după caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Angajatorii trebuie să țină evidența zilnică a orelor de muncă

Modificările la Codul muncii impun angajatorilor obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă aceasta evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Este definită noțiunea de ”muncă nedeclarată” și sunt înăsprite sancțiunile aplicate angajatorilor care practică o astfel de muncă

Ordonanța de Urgență nr. 53/2017 definește noțiunea de ”muncă nedeclarată” ca fiind:

  1. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  2. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de munca în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  3. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  4. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Modificări  importante sunt aduse și în ceea ce privește sancțiunile aplicate angajatorilor care practică ”munca nedeclarată”. Sunt înăsprite astfel amenzile contravenționale și este introdusă sancțiunea complementară constând în sistarea activității locului de muncă. Mai multe informații privind sancționarea ”muncii nedeclarate” regăsiți aici.

Sursa foto: http://mausatf.com/

Modificari Codul Muncii