CAS și CASS majorate în cazul contractelor part-time. Neconstituționale?

În 25 iulie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal cu privire la contribuțiile sociale CAS și CASS, ordonanță ale cărei prevederi se vor aplica începând cu luna august 2017.

Actul normativ aduce o schimbare importantă care va afecta toți angajatorii care au salariați încadrați cu contracte individuale de muncă cu timp parțial.  Concret, actul normativ impune angajatorilor obligația ca, începând cu salariile aferente lunii august, să plătească CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pe țară (1.450 RON) pentru toți salariații, inclusiv pentru cei încadrați cu timp parțial.

Cu toate acestea, actul normativ reglementează și câteva excepții, caz în care obligația de plată a CAS și CASS majorate nu se aplică, respectiv:

  1. salariații realizeaza în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară;
  2. salariații sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  3. salariații sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  4. salariații sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
  5. salariații au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârsta care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale. De asemenea, în această categorie intră și pensionarii  care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii.

În cazul excepțiilor prevăzute mai sus, pentru a fi scutiți de la plata CAS și CASS majorate, angajatorii vor fi obligați să solicite documente justificative!

În cazul salariaților care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte de muncă, angajatorii vor avea obligația respectării unei proceduri care se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Trebuie totuși avut în vedere că nu în cazul tuturor salariaților care au două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp parțial angajatorii scapă de obligația de plată a CAS și CASS majorate, ci doar  în situația în care venitul realizat de salariați în baza acestor contracte este cel puțin egal cu salariul minim brut. Dacă baza lunară de calcul cumulată aferentă acestor contracte de muncă este sub nivelul salariului minim brut, atunci se datorează CAS și CASS majorate.

Important de menționat este și faptul că majorarea vizează strict partea de contribuții (CAS și CASS) datorată de angajatori, nu și contribuțiile pe care le datorează salariații.

În opinia noastră, prevederile Ordonanței nr. 4/2017 încalcă atât Constituția României (art. 1 , art. 16, art. 56), cât și prevederile Codului Fiscal, potrivit cărora majorarea impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, eliminarea sau reducerea facilităţilor existente se poate face începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Or, întrucât Ordonanța nr. 4/2017 va intra în vigoare începând cu data de 1 august, apreciem  că se încalcă principiul predictibilității impunerii prevăzut de art. 3 lit. e) Cod Fiscal, menit să asigure stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii.

Sursa foto:http://ziuadecj.realitatea.net