Ce politici trebuie să conțină un website?

politici website

Politicile/ informațiile pe care fiecare website ar trebui să le conțină sunt următoarele:

  • Termeni și condiții (care includ politica de garanție și politica de retur, acolo unde este cazul)
  • Politica de confidențialitate
  • Banner-ul și Politica cookies
  • Pictogramele SOL și SAL
  • Documentele care stau la baza funcționării operatorului (CUI, certificat constatator precum și autorizațiile, avizele, atestatele, certificatele, licențele necesare desfășurării activității companiei).

Termenii și condițiile

Conținutul Termenilor și condițiilor diferă în funcție de tipul website-ului. Astfel, dacă website-ul este unul de prezentare, atunci Termenii și condițiile de utilizare vor avea un conținut relativ succint, focusat în principal pe informații care să permită identificarea operatorului website-ului. Adițional, recomandăm inserarea unor capitole privind drepturile de proprietate intelectuală, obligațiile și răspunderea utilizatorilor precum și legea aplicabilă și soluționarea disputelor.

În schimb, dacă website-ul este destinat comerțului electronic/ furnizării unui serviciu al societății informaționale, atunci Termenii și condițiile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: date care permit identificarea operatorului, tarifele practicate și modalități de plată, includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare precum şi valoarea acestora, momentul la care contractul se consideră încheiat, modalități de livrare, condiții de garanție, condiții de retur, modalitatea de creare și gestionare a contului de utilizator. Adițional, recomandăm inserarea unor clauze cu privire la legea aplicabilă și soluționarea disputelor precum și drepturi de proprietate intelectuală, menite să ofere o protecție sporită operatorului website-ului.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate are rolul de a informa utilizatorul asupra modului în care operatorul website-ului îi prelucrează datele cu caracter personal. Politica de confidențialitate va conține cel puțin informațiile prevăzute la art. 13 și 14 din GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv:  identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, datele prelucrate și scopurile prelucrării lor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intenția operatorului de a transfera date către o țară terță sau o organizație internațională, perioada stocării datelor precum și drepturile persoanelor vizate.

Banner-ul și Politica cookies

Fiecare website care plasează module cookies ar trebui să conțină un banner și o Politică cookies. Banner-ul se afișează la momentul la care utilizatorul intră pe website și are rolul de a-i permite acestuia să accepte sau să refuze modulele cookies. Politica cookies are rolul de a informa utilizatorul asupra modului în care website-ul respectiv utilizează module cookies, drepturile și opțiunile pe care utilizatorul le are.

Pictogramele SOL și SAL

Pictogramele SOL și SAL au fost introduse prin Ordinul 449/2022, menirea lor fiind aceea de a informa consumatorii cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor.

Documentele care stau la baza funcționării operatorului

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 225/2023 operatorii economici care vând bunuri sau prestează servicii în mediul online sau care administrează sau sunt prezenți pe site-uri de vânzări sau publicitate trebuie să afișeze pe website documentele care stau la baza funcționării lor, cum ar fi CUI-ul, certificatul constatator precum și autorizațiile, avizele, atestatele, certificatele, licențele necesare desfășurării activității.

De unde procur politicile necesare website-ului meu?

Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica cookies nu sunt documente standrad și nu se recomandă copierea lor de pe alte site-uri și nici întocmirea lor de către personalul IT care creează website-ul din cel puțin două considerente: (i) ele trebuie adaptate fiecărui business în parte și (ii) trebuie să respecte legislația specifică în materia protecției consumatorilor și GDPR. Prin urmare, pentru a evita probleme ulterioare cu uilizatorii website-ului precum și eventuale amenzi pentru nerespectarea legii în vigoare,  este recomandat ca aceste politici  să fie redactate de un avocat specializat.

Av. Slageana BRANCOV | BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.