Acordarea de zile libere plătite pentru vaccinare

Conform prevederilor Legii 221/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 732 din 26 iulie 2021, salariații care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită pentru fiecare doză de vaccin efectuată.

Atenție! Zilele libere plătite acordate în baza Legii 221/2021 nu se includ în durata concediului de odihnă.

Drepturile salariaților se acordă pe baza adeverinţei de vaccinare eliberate potrivit legii. În situaţia în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, adeverința de vaccinare se va depune în mod obligatoriu în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

Beneficiază de astfel de zile libere plătite și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului în vârstă de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități în vârstă de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități.  Drepturile se vor acorda în baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere pentru însoțirea la efectuarea vaccinului.

Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajaţii au obligaţia de a informa angajatorul cu privire la opţiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite, în vederea asigurării în condiţii optime a funcţionării activităţii acestuia.

 

*Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică în sensul Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.