Dreptul muncii

Serviciile oferite

Cum vă putem ajuta?

Respectarea prevederilor legale din domeniul dreptului muncii este esențială atât pentru asigurarea bunei funcționări a companiei dvs., cât și pentru evitarea sancțiunilor instituite de legiuitor în acest domeniu, care pot fi de natură pecuniară (amenzi) sau chiar de natură penală, atrăgând răspunderea penală atât a societății, cât și a persoanei fizice care se face vinovată de săvârșirea infracțiunii

Avocații societății de avocatură BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A. au acordat consultanță juridică, au asistat și reprezentat clienți în domeniul dreptului muncii în cele mai complexe cazuri. Am reprezentat interesele clienților noștri în litigii de neconcurență, în cadrul negocierilor colective, am acordat asistență juridică în elaborarea documentației necesare delegării în străinătate, fiind în permanență orientați spre identificarea celor mai viabile soluții, care să conducă la succesul clienților noștri.

Drept urmare,

indiferent de problemele pe care le întâmpinați:

Doriți concedierea disciplinară a unui salariat, înregistrați pierderi și doriți o restructurare a departamentului de personal, aveți nevoie de asistență juridică la negocieri colective, sunteți în postura unui salariat concediat abuziv și doriți contestarea deciziei de concediere în instanță și repunerea dvs. pe post etc., contactați-ne și vă vom ajuta imediat în rezolvarea problemelor într-o manieră profesionistă!

Serviciile oferite

Asistență juridică completă în materia negocierilor colective

constând în:

redactarea contractelor colective de muncă și a tuturor documentelor aferente, reprezentarea la negocierile colective și reprezentarea în vederea înregistrării contractelor colective de muncă;

Asistență juridică și reprezentare în procedura concedierii

redactarea documentelor de concediere disciplinară/ concediere economică (desființarea postului)/ concediere colectivă/ somaj tehnic etc.;

Consultanță juridică completă în procedura de delegare

privind

diurna, cheltuielile de transport, cazare, condițiile de evitare a dublei impuneri și de menținere la sistemul asigurărilor sociale din România, obținerea Formularului A1, redactarea documentelor de delegare și detașare;

Asistență juridică și reprezentare în litigii de muncă

contestații împotriva deciziilor de concediere, cereri de plată a orelor suplimentare etc.);

Consultanță juridică în vederea întocmirii dosarului de personal

constând în:

redactarea contractelor individuale de muncă, a cererilor de angajare, a declarațiilor, a fișei postului, a clauzelor speciale din contractele de muncă (clauza de confidențialitate, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de formare profesională etc.), redactarea regulamentelor de ordine interioară;

Consultanță juridică

privind

timpul de muncă, timpul de odihnă, concediile, salarizarea, REVISAL, sănătatea și securitatea muncii, plata sau compensarea orelor suplimentare, accidente de muncă etc.

Asistență juridică și reprezentare în procedura cercetării disciplinare,

inclusiv redactarea documentelor de sancționare disciplinară.

Sunteți interesat de serviciile noastre?

Nu ezitați să ne contactați!