Salariul minim brut in 2019

Salariul minim brut s-a modificat incepand cu 01 ianuarie 2019, acesta fiind stabilit diferentiat pentru salariatii cu studii superioare si pentru salariatii care realizeaza venituri in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii.

1. Salariul minim brut 

Salariul minim brut pe tara garantat in plata se stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 2019,  la suma de 2.080 lei lunar, fara a include sporuri si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora, conform art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

2. Salariul minim brut pentru salariatii cu studii superioare

Pentru salariatii incadrati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora, conform art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Din analiza actului normativ, deducem ca nu toti salariatii cu studii superioare vor beneficia de salariul minim brut majorat. Oferim mai jos cateva exemple in care, desi salariatii au studii superioare, acestora nu li se aplica prevederile legale privind garantarea in plata a salariului minim majorat:

 • Exemplul 1: Salariatul are studii superioare si o vechime in munca mai mare de 1 an, dar este incadrat in munca intr-un alt domeniu decat cel al studiilor superioare. In acest caz, salariatul nu va beneficia de salariul minim majorat;
 • Exemplul 2: Salariatul are studii superioare, este incadrat in munca in acelasi domeniu in care a absolvit studiile superioare, cu o vechime in munca mai mare de 1 an, dar funcția prestata nu impune obligatia de a avea studii superioare. In acest caz, salariatul nu va beneficia de salariul minim majorat.
 • Exemplul 3: salariatul are studii superioare, este incadrat in munca in acelasi domeniu in care a absolvit studiile superioare, funcția prestata impune obligatia de a avea studii superioare, insa are vechime in munca in domeniul studiilor superioare mai mica de 1 an. In acest caz, salariatul nu va beneficia de salariul minim majorat.
Care sunt functiile pentru care sunt necesare studii superioare?

Clasificarea COR anterioara (ISCO 88), aplicabila pana la data de 31 decembrie 2011, cuprindea 9 grupe majore în funcție de nivelul studiilor, astfel:

 1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători,
 2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice) – nivel de instruire 4 ( studii superioare),
 3. Tehnicieni – nivel de instruire 3 (studii medii sau postliceale),
 4.  Funcționari – nivel de instruire 2 (studii medii),
 5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați – nivel de instruire 2 (studii medii),
 6. Muncitori din agricultura și pescuit – nivel de instruire 2 (studii medii),
 7. Muncitori și meseriași – nivel de instruire 2 (studii medii),
 8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse – nivel de instruire 2 (studii medii),
 9. Muncitori necalificați – nivel de instruire 1 (studii generale),
 10. Forțele armate.

Remarcam asadar ca in forma anterioara a COR (ISCO 88), in grupa majora 2 erau grupate doar ocupatii cu nivel de studii superioare.

In schimb, in actuala reglementare a COR (ISCO 08), respectiv Ordinul nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania , care se aplica in mod exclusiv din 01.01.2012, grupele majore nu mai sunt clasificate strict in functie de gradul de instruire (nivelul studiilor). Acest lucru face ca, in actuala reglementare, in grupa majora 2 sa se regaseasca atat ocupatii cu nivel de studii superioare, cat si ocupatii cu nivel de studii medii, iar in grupele majore 3 si 4 sa se regaseasca inclusiv functii care necesita studii superioare (exemplu: COR 335106 – controlor vamal, COR 432341 – referent de specialitate TIR și tranzite).

Conform unei comunicari emise de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in luna ianuarie 2019, translatarea codurilor COR conform noii reglementari (ISCO 08), nu presupune o modificare a conditiilor de studii necesar a fi indeplinite, astfel incat, desi noua reglementare nu mai precizeaza expres (decat cu mici exceptii) nivelul de studii necesar, acesta se va lua in considerare prin raportare la cel stabilit in anterioara clasificare a ocupatiilor si la legislatia specifica pentru reglementarea anumitor ocupatii.

3. Salariul minim brut pentru sectorul constructii

Pentru domeniul construcțiilor, salariul minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 lei lunar, fara a include sporuri si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora, prevederi care se aplica exclusiv urmatoarelor domenii de activitate:

(i) activitatea de constructii definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

4. Salariul minim in 2019 – procedura REVISAL

Modificarea salariului trebuie sa fie transmisa in REVISAL, in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii, ultima zi de transmitere fiind deci 31 ianuarie 2019 (raportat la faptul ca zilele de 01, 02 si 24 ianuarie 2019 sunt zile libere).