Masuri de prima urgenta

În contextul evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către OMS, la data de 16.03.2020, în Monitorul Oficial al României a fost publicat Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe o durată de 30 de zile.

Prin acest decret se stabilesc două categorii de măsuri: masuri de prima urgenta cu aplicabilitate directă și imediată si masuri de prima urgenta cu aplicabilitate graduală.

 1. Masuri de prima urgenta cu aplicabilitate directă și imediată

Aceste măsuri vizează domeniile: ordine publică, economic, sănătății, muncii și protecției sociale, justiție și afaceri externe. Din perspectiva domeniului justiției, singurul pe care ne propunem să îl abordăm în acest articol, este important să reținem următoarele măsuri dispuse pe durata stării de urgență:

a) Restrângerea exercițiului unor drepturi;

Pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute în Decret: libera circulație, dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învățătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă, libertatea economică.

b) Suspendarea termenelor de prescripție și decădere;

Termenele de prescripție și decădere nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

c) Masuri de prima urgenta cu impact asupra activității de judecată;

Activitatea de judecată continuă doar în cauzele de urgență deosebită, pentru judecarea carora instanțele pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi și pot dispune desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință, comunicând actele de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace.

Părțile implicate în aceste cauze pot solicita amânarea judecării dacă se află în izolare la domiciliu, în carantină sau sunt spitalizate în contextul pandemiei de COVID-19.

Judecarea proceselor civile, altele decât cele de urgență deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență. În aceste cauze, termenele de exercitare a căilor de atac se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

d) Masuri de prima urgenta cu impact asupra activității executorilor judecătorești;

Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență.

e) Masuri de prima urgenta cu impact asupra proceselor penale;

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, se suspendă de drept, cu anumite excepții. În egală măsură, și activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți va fi limitată și se va desfășura numai cu privire la anumite cauze, menționate în Decret.

Similar situației în materie civilă,  și în cauzele penale suspendate termenele de exercitare a căilor de atac, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. De asemenea, se întrerup și unele termene de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor.

Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit decretului, prescripția răspunderii penale se suspendă.

f) Masuri de prima urgenta cu impact asupra activității ORC

Activitatea ORC continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii și a documentelor anexate, cu semnătura electronică extinsă; documentele vor fi eliberate solicitanților pe cale electronică;

g) Masuri de prima urgenta cu impact asupra persoanelor condamnate

În executarea pedepselor și a măsurilor privative/ neprivative de libertate se suspendă:

 • executarea supravegherii prin prezentarea la serviciul de probațiune,
 • primirea vizitelor consilierului de probațiune,
 • obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, de a presta muncă neremunerată în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale,
 • exercitarea dreptului de a primi vizite, a dreptului la vizită intimă și a dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită,
 • recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar;

Cât privește durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate, aceasta se majorează fiind de asemenea suplimentat și dreptul deținuților la convorbiri on-line.

h) Masuri de prima urgenta cu impact asupra polițiștilor de penitenciare

Polițiștii de penitenciare sunt obligați să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător. De asemenea, pe perioada stării de urgență, polițiștilor de penitenciare li se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.

 1. Masuri de prima urgenta cu aplicabilitate graduală;

Acestea sunt:

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente;

Măsurile cu aplicabilitate graduală se dispun de către ministrul afacerilor interne, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară, de către MAI, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
c) numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație;
e) capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță publică;
f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României;
g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
h) apariția altor situații de urgență.