Facilitati fiscale in constructii. Noi modificari legislative!

Facilitati fiscale in constructii

Pentru anul 2019, în domeniul construcțiilor, salariul minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la suma de 3.000 lei lunar, fără a include sporuri si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.  Au fost stabilite de asemenea facilități fiscale pentru salariații angajatorilor care își desfășoară activitatea în construcții.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 21 iunie 2019 s-a publicat OUG nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor, act normativ care aduce modificări inclusiv în ceea ce privește salariul minim în domeniul construcțiilor si acordarea de facilitati fiscale in constructii.

Principalele modificări vizează:

1) Prelungirea perioadei de aplicabilitate a salariului minim brut pe tara garantat în plata în domeniul construcțiilor, până la data de 31 decembrie 2028 (perioada inițială era 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019);
2) Extinderea domeniilor de activitate pentru care se aplică salariul minim de 3.000 lei și facilitati fiscale in constructii cu următoarele 3 activități:

2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

Ca urmare a acestei modificări, activitățile pentru care se aplică facilitati fiscale in constructii (facilitățile prevăzute de art. 60 pct. 5 din Codul fiscal) sunt următoarele:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

3) Modificări privind calculul cifrei de afaceri în funcție de care se aplică facilitati fiscale in constructii

Una dintre condițiile impuse pentru a beneficia de facilitati fiscale in constructii  este realizarea, de către angajatori, a unei cifre de afaceri din activitățile ante-menționate și alte activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.  În ceea ce privește calculul acestei cifre de afaceri, regăsim următoarea modificare legislativă:

Pentru societățile comerciale nou-înființate, respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior.

Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifra de afaceri din activitățile ante-menționate realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru societățile comerciale existente la aceeași dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăților comerciale nou-înființate.

Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;

Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri , în vederea aplicării facilității fiscale, se va stabili prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care se va publica pe site-ul instituției.

În ceea ce privește plafonul maxim pentru care se acordă facilități fiscale, acesta a fost menținut la 30.000 lei astfel încât partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

Aceste modificări vor intra în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 43/2019.

 

Av. Slageana BRANCOV | Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.