Concedierea economica

concediere economica

Deseori intervin situații care impun managementului unei companii necesitatea desființării unor posturi din organigramă. Astfel de situații pot avea la bază motive economice, cum ar fi, spre exemplu, dificultăți financiare, scăderea cifrei de afaceri, necesitatea reducerii unor costuri pentru a evita o incapacitate de plată etc. De aici și denumirea uzuală de ”concediere economică” atribuită procedurii concedierii care are la bază motive ce nu țin de persoana salariatului.

Totuși, desființarea unui post se poate face și în alte situații, nu doar ca răspuns la o eventuală dificultate financiară a unei companii. Astfel, desființarea unui post poate fi consecința unor modificări în structura internă a companiei.

Spre exemplu, finalizarea unui proiect cu finanțare europeană în domeniul IT, care presupunea dezvoltarea unor platforme web, poate avea ca și efect reducerea volumului de muncă în cadrul departamentului IT, ceea ce face ca la nivelul companiei să nu mai fie necesară menținerea tuturor posturilor alocate dezvoltării acestui proiect (programator, programator ajutor etc.). În această situație, compania poate decide desființarea unor posturi chiar dacă din punct de vedere financiar nu se înregistrează pierderi.

O astfel de măsură va avea la bază considerații de ordin organizatoric (modificarea structurii interne pentru a servi mai bine nevoilor companiei), fără ca organul judiciar, în ipoteza contestării concedierii de către salariat, să poată interveni asupra oportunității adoptării unei asemenea măsuri.

Pentru a dispune o concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, indiferent că vorbim de motive economice sau organizatorice, angajatorul trebuie să respecte procedura de concediere prevăzută de lege. Riscul întocmirii unei decizii de concediere nelegale este mare, salariatul putând obține pe cale judiciară anularea deciziei, reintegrarea pe post și plata retroactivă a salariilor.

Documentele care trebuie întocmite de angajator pentru o concediere economica sunt următoarele:

  1. Nota de fundamentare, prin care administratorul companiei sintetizează motivele pentru care apreciază necesară desființarea unor posturi;
  2. Hotărârea adunării generale a asociaților, prin care aceștia decid desființarea unor posturi și aprobarea noii organigrame, care nu va mai cuprinde posturile desființate;
  3. Notificarea de preaviz, care trebuie comunicată salariatului și prin care acesta este înștiințat asupra desființării postului său și asupra preavizului conform contractului său individual de muncă;
  4. Decizia de concediere, care trebuie comunicată atât salariatului cât și departamentului HR pentru operarea acesteia în REVISAL

Prezentul articol nu constituie consultanta juridica în sensul Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Pentru o consultanta juridica adaptată cazului dvs., vă rugam sa ne scrieți la office@law-partners.ro și vă va răspunde un avocat de dreptul muncii din cadrul BRANCOV SIMIONESCU TODOR SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI.

Av. Slageana BRANCOV | Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.