Beneficiile revenirii rapide din concediul de creștere copil

La data de 07.04.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, OUG 26/2021 pentru modificarea şi completarea OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prin intermediul căreia se dorește asigurarea condiţiilor pentru o participare mai mare pe piaţa muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate în concediul pentru creşterea copiilor (CCC) , şi plata indemnizaţiei aferente, disponibilitatea pentru începerea timpurie a activităţii fiind mult mai mare după perioada de restricţii caracteristice stării de urgenţă şi de alertă, fapt care este necesar să fie impulsionat.

Principalele modificări legislative aduse de OUG 26/2021 sunt majorarea stimulentului de inserţie şi flexibilizarea acordării acestuia pentru a crea avantaje atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori.

Astfel, se acordă un stimulent de inserție în cuantum de:

  1. 1500 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Acest cuantum se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
  2. 650 lei pentru persoanele care obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi;
  3. 650 lei pentru persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, acest stimulent acordându-se până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
  4. 650 lei pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul de îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani (pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani).

În plus, persoanele care au în întreţinere un copil cu dizabilitate (gravă sau accentuată) și care beneficiază de un program de lucru redus la 4 ore, în condițiile legii, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani pot opta între indemnizația prevăzută de lege și stimulentul de inserție.

Atenție la faptul că indemnizaţia lunară nu se cumulează cu stimulentul de inserţie, astfel încât dacă persoana în cauză beneficiază de stimulentul de inserție, plata indemnizației lunare se suspendă.

Mai menționăm faptul că modificările vizează și posibilitatea de acordare a stimulentului de inserție chiar dacă certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție efectuându-se în mod simplu prin completarea unei noi cereri de persoana îndreptăţită şi a transmirerii unei copii după certificatul de încadrare în grad de handicap. De asemenea, ca modificare legislativă este și posibilitatea de a beneficia de acest drept și în cazul stabilirii reședinței temporare pe teritoriul altui stat, desigur în anumite condiții.

În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OUG 26/2021, Normele Metodologice ale OUG nr. 111/2010 se vor modifica în mod corespunzător prin hotărâre de Guvern. Prin urmare. Modificările legislative menționate supra nu se aplică încă, ci vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare respectivei hotărâri de Guvern.

 

*Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică în sensul Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Pentru mai multe informații legat de noutățile privind stimulentul de inserție, vă recomandăm să vă adresați unui avocat specializat în dreptul muncii.