Tranzacții imobiliare

Serviciile oferite

Cum vă putem ajuta?

Indiferent de amploarea proiectului, evaluarea situației juridice a bunului imobil și redactarea documentelor aferente de către un avocat specializat în tranzacții imobiliare sunt aspecte primordiale în încheierea unui proiect de succes.

Experiența, abordarea vasta, precum și devotamentul avocaților noștri au lăsat o amprenta pozitivă pe piața imobiliară din Timișoara și nu numai. Ne-am făcut remarcați prin gama largă de tranzacții imobiliare complexe la care am asistat și reprezentat drepturile și interesele atât a proprietarilor bunurilor imobile, cât și a investitorilor, asigurând un cadru legal pentru vânzarea, construirea și achiziționarea de bunuri în condiții optime și de eficiență economică și socială.

Serviciile legale pe care le oferim în vederea asigurării securității juridice a tranzacțiilor imobiliare constau in:

Due diligence/ analiza actelor de proprietate

verificarea actelor de dobândire, a extraselor de carte funciară, a situației juridice a imobilului etc., consulanță juridică privind oportunitatea construirii/ vânzării/ cumpărării unui imobil, identificarea riscurilor de orice fel;

Verificarea / Redactarea contractelor de vânzare

precum și asistență și reprezentare la negocieri în vederea eliminării clauzelor nefavorabile clientului și a diminuării riscurilor de orice fel;

ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE ÎN FAȚA NOTARULUI PUBLIC

în vederea semnării contractului de vănzare, a actelor de apartamentare, subapartamentare etc.;

Asistență și consultanță juridică

în toate etapele implementării proiectului imobiliar, analiza necesității constituirii unor garanții suplimentare, analiza drepturilor și obligațiilor derivând din proiectul imobiliar, asistența juridică în relația cu proiectanții, executanții și diriginții de șantier;

Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor speciale

după caz, în funcție de natura bunului imobil, inclusiv in cadrul procedurii de preempțiune la cumpărarea terenurilor agricole conform prevederilor Legii 17/2014 sau în cadrul procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune al Statului Român la vânzarea monumentelor istorice;

Sunteți interesat de serviciile noastre?

Nu ezitați să ne contactați!