Salariul minim pe economie în 2022

A crescut salariul minim pe economie începând cu 01 ianuarie 2022.

Salariul minim brut pe tara se stabilește, începând cu data de 1 ianuarie 2022,  la suma de 2.550 lei lunar, fără a include sporuri si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră., conform art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Obligațiile angajatorului

Această creștere a salariului minim, de la 1 ianuarie 2022, presupune două obligații pentru angajator :

  • aplicarea majorării salariale, pentru angajații plătiți cu minimul pe economie, efectuată prin act adițional la contractul individual de muncă;
  • transmiterea în Revisal (Registrul general de Evidenta al Salariatilor);

Salariul minim în construcții

Angajații din sectorul construcțiilor beneficiază în continuare de salariul minim mai mare.

În firmele care activează în domeniul construcțiilor, salariul minim rămâne la 3000 de lei brut. În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este tot de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Salariul minim pentru studii superioare

Odată cu noua valoare dispare salariul minim pentru studii superioare. Așadar, indiferent de studiile absolvite de către salariat, noul salariu minim brut acordat acestuia va fi de 2.550 lei.

Procedura REVISAL

Modificarea salariului trebuie să fie transmisă în REVISAL, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, ultima zi de transmitere fiind deci 31 ianuarie 2022.

Sancțiuni aplicabile angajatorului

Angajatorii care nu respectă garantarea în plată a salariului minim brut pe țară riscă amenzi contravenționale de la 300 lei la 2.000 lei, conform articolului 260 al Codului Muncii.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, conform articolului 264 al Codului Muncii.