Cum vă asigurați că sunteți protejat la semnarea unui contract?

“Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”, ni se transmite în mod tranșant de art. 1270 alin. (1) din Codul civil.

Plecând de la aceste prevederi, dorim să subliniem importanța majoră pe care o are orice contract pe care îl semnați. Practic acel contract reprezintă “legea” care guvernează tot ce se întâmplă între dumneavoastră și cealaltă parte contractantă.

De aceea, indiferent de calitatea pe care o aveți, de simplă persoană fizică sau de profesionist (persoană juridică), este imperativ necesar ca înainte de a semna orice contract, să vă asigurați că dețineți toate informațiile despre viitorul partener, că interesele vă sunt protejate si că sunt eliminate orice clauze care vă fac vulnerabil.

Având premisa că la momentul actual, în mediul de afaceri românesc, extrem de multe companii întâmpină reale probleme financiare, vă recomandăm să acordați o atenție sporită operațiunii de due-dilligence, în vederea filtrării viitorilor parteneri contractuali, întrucât o colaborare nereușită vă poate afecta în mod direct evoluția ulterioară a business-ului.

Concret, vă recomandăm ca înainte de a decide semnarea unui nou contract sau a unui nou parteneriat, să verificați, de fiecare dată, dacă pe rolul instanțelor de judecată există procese în care partenerul să aibă calitatea de pârât, cifra de afaceri a partenerului, dacă partenerul se află pe profit sau pierdere fiscală, calitatea de asociat a partenerului în mai multe societăți, etc. Această evaluare temeinică a riscurilor este vitală pentru orice persoană (fizică sau juridică) în contextul instabil al mediului de afaceri actual și cu siguranță vă poate ține deoparte de ulterioare imposibilitați de executare a contractului.

Întrucât este evident că scopul părților într-o convenție este de a-și satisface propriul interes, contractul trebuie să fie astfel gândit încât să poată să îi confere fiecăreia dintre părți avantaje și bineînțeles, acestea să fie reciproce și clar în echilibru.

La acest moment, după ce s-a finalizat operațiunea de due-dilligence (analiza riscurilor dpdv fiscal, juridic), se avansează către o interacțiune directă cu viitorul partener contractual.

Înainte de a semna însă termenii contractuali, trebuie să analizați foarte atent nevoia care vă împinge spre o viitoare colaborare și apoi să demarați o negociere bine pregatită înainte și argumentată, aceasta fiind o etapa prealabilă oricărei semnari.

Chiar prevederile Codului Civil îndeamnă în mod expres parțile la negociere înainte de semnare, astfel cum se mentioneaza și în art 1182 aliniatul (2) “Contractul se încheie prin negocierea lui de catre părți […]”

Negocierea este deosebit de importantă în încercarea de a vă adapta poziția pentru a obtine ulterior materializarea unei relații de afaceri cât mai durabile și benefice.

Dintr-o redactare deficitară a unui contract pot rezulta ulterior foarte multe situații neplăcute între părți, care pot culmina cu imposibilitatea de executare a contractului, fapt care ne conduce la concluzia că voința parților si înainte de toate, modalitatea în care înteleg acestea să formuleze clauzele contractuale este vitală pentru viabilitatea ulterioară a raporturilor juridice.

Din acest motiv, vă sfatuim ca înainte de a semna orice contract / parteneriat să vă asigurați și să negociați urmatoarele aspecte:

  1. că nu semnați un contract pe o perioadă nedeterminată (sau fără termen mentionat) și că termenul contractual este unul rezonabil, urmând ca, în masura în care raporturile cu cealalată parte contractantă sunt benefice, contractul să poată fi prelungit printr-un act adițional;
  2. prețul și modalitatea de plată să fie în mod clar exprimate, cu termene de plată bine specificate, cu obligația de facturare și transmitere a facturii
  3. daunele și penalitățile datorate să nu fie exclusiv în sarcina dumneavoastră ci, cel mult, împarțite echitabil între cele două părți contractante și să fie rezonabile (ex.penalitățile pentru neplată se stabilesc de obicei pe zi de întarziere, trebuie să fiți atenți ca acestea să nu fie exorbitante)
  4. obligațiile dumneavoastră nu sunt prea oneroase sau excesiv împovărătoare în raport cu obligațiile corelative ale celeilalte părți contractante;
  5. că există clauze de confidențialitate prin care vă asigurați că toate informațiile din contract rămân între parți si că pentru orice dezvăluiri către terți, partea in culpa vă plateste daune-interese;
  6. că ati reglementat foarte clar clauzele de raspundere contractuală, si ca în ceea ce va priveste, ați luat la cunostință care sunt situațiile concrete si condițiile în care vi se angajează raspunderea;
  7. puteți să iesiți din contract când doriți, fără să fiți ținut de acordul expres al celeilalte părți contractante;
  8. că aveți posibilitatea rezilierii contractului pentru neexecutarea obligației celeilalte părți contractante, fără alte formalitați prealabile;
  9. că sunteți notificat în mod oficial (e-mail cu opțiunea confirmării recepționării, scrisoare recomandată) de fiecare dată cand intervine vreo modificare in situația de fapt a desfășurării raporturilor contractuale sau de fiecare data când vi se face o solicitare de către cealaltă parte contractantă;
  10. că eventualele litigii privind contractul se judecă la instanțele de la sediul / domiciliul dumneavoastră astfel încat să nu reprezinte un impediment o eventuală acțiune în instanță împotriva celeilalte părți contractante.

Astfel, fie că vorbim de contracte tipice care sunt utilizate în activitatea curentă de către persoanele fizice sau de contractele comerciale complexe, cu un impact major, asistența unui specialist în efectuarea unui proces de due-dilligence, de negociere, redactare si verificare a contractelor este esențială pentru atingerea obiectivelor urmărite.

Av. Ramona Todor – Maftei | Senior Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.