Ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale – consilierea judiciară și tutela specială

Potrivit prevederilor Codului civil,  față de persoanele lipsite de discernământ se putea dispune ca măsură de ocrotire punerea sub interdictie judecătorească. Această metodă de ocrotire a fost declarată neconstituțională prin Decizia  nr. 601/2020, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021.

După aproape 2 ani a fost adoptată Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative.

Prin modificările aduse, au fost introduse noi măsuri de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, fiind astfel reglementat vidul legislativ creat de decizia Curții Constituționale de declarare a neconstituționalității măsurii de punere sub interdictie.

Printre aceste măsuri se numără și consilierea judiciară și tutela specială.

Totodată, distinct de aceste două măsuri de ocrotire, persoana majoră care, din cauza unei dizabilități intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, pentru a-și administra patrimoniul și pentru a-și exercita drepturile și libertățile civile, poate solicita notarului public numirea unui asistent. În această situație, numirea asistentului nu aduce atingere capacității de exercițiu a persoanei în cauză.

Consilierea juridică își găsește aplicabilitatea ori de câte ori deteriorarea facultăților mintale este parțială și este necesar ca persoana în cauză să fie consiliată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților acesteia. Instituirea acesteia se dispune numai dacă nu poate fi asigurată o protecție adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenței pentru încheierea actelor juridice.

Termenul pentru care se poate institui consilierea juridică este de maxim 3 ani, instanța stabilind în funcție de gradul de autonomie al persoanei ocrotite și de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea persoanei în cauză. Instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar și numai o anumită categorie de acte.

Pe de altă parte, instituirea tutelei speciale presupune deteriorarea totală a facultăților mintale, fiind necesar ca persoana în cauză să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților ei. Instituirea tutelei speciale se dispune doar în situațiile în care nu poate fi asigurată o protecție adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenței pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.

Instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăților mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanța poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depășească 15 ani.

În ambele cazuri, prin hotărâre, instanța stabilește în funcție de gradul de autonomie al persoanei ocrotite și de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea ei. Instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar și numai o anumită categorie de acte.

Tot prin aceeași hotărâre instanța va numi persoana care va exercita funcția de tutore. În lipsa unui tutore desemnat, instanța va numi cu prioritate în această calitate, dacă nu se opun motive întemeiate, soțul, părintele, o rudă sau un afin, un prieten sau o persoană care locuiește cu cel ocrotit dacă aceasta are legături strânse și stabile cu persoana ocrotită.

Măsura de ocrotire încetează prin decesul celui ocrotit, la expirarea duratei pentru care a fost instituită, în cazul înlocuirii acesteia, precum și la ridicarea ei.

În final, cu privire la persoanele puse sub interdictie judecătorească la data intrării în vigoare a acestor modificări, instanțele judecătorești, din oficiu sau la cerere, vor reexamina aceste măsuri și vor dispune fie înlocuirea măsurii cu una dintre măsurile de ocrotire, fie ridicarea acesteia, dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuire.

Până la data rămânerii definitive a hotărârilor pronunțate ca urmare a reexaminării, cei aflați sub interdicție judecătorească se consideră ca fiind persoane cu privire la care a fost instituită tutela specială.

 

Prezentul articol nu abordează într-o manieră exhaustivă toate modificările aduse de Legea 140/2022. Pentru o consultanță juridică completă, vă recomandăm să vă adresați unui avocat.

Av. Andrada Tatomir  |  Avocat @ BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.