Dreptul afacerilor

Serviciile oferite

Dezvoltarea oricărei afaceri are la bază parteneriate clădite pe încredere reciprocă și transparență, parteneriat în care fiecare pion joacă un rol esențial datorită valorilor cu care contribuie.

În acest peisaj al parteneriatelor, rolul avocatului de afaceri este de necontestat prin prisma examinării legale care devine din ce în ce mai necesară atât pe fondul unei insecurități juridice generată de desele modificari legislative, cât și a indisciplinei contractuale și a conduitei neloiale a diverșilor participanți la piața de afaceri din România.

Societatea de avocați BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A deține ca și arie primară de competență dreptul afacerilor, punându-vă la dispoziție servicii juridice la cel mai înalt standard privind:

Constituirea sau modificarea societăților. Fuziuni și achiziții

Oferim servicii de asistență și reprezentare juridică privind:

constituirea unei societăți comerciale (precum și a sucursalelor/ filialelor/ reprezentanțelor acestora), venind în întâmpinarea clienților și cu explicațiile comprehensive necesare alegerii formei de organizare și a structurii societății;
modificări constând în schimbarea sediului social, deschiderea sau închiderea de puncte de lucru, cesiunea părților sociale, revocarea administratorilor etc.;
redactarea documentelor statutare;
asistența asociaților/ acționarilor în cadrul adunărilor generale;
due-diligence, asistență juridică și reprezentare în cadrul operațiunilor complexe de fuziuni și achiziții (Merger & Acquisition).

Negocierea și implementarea contractelor

Experiența avocaților noștri în mediul de afaceri, profesionalismul și succesul cu care am gestionat fiecare proiect în parte, ne recomandă pe piața de business din România, în special în materia negocierii și implementării contractelor comerciale.

Examinarea legală în materia contractelor între societăți este absolut necesară în scopul creării unei securități juridice a proiectelor, fie că vorbim de contracte obișnuite, precum cele de vânzare cumpărare, închiriere sau prestări servicii sau de tranzacții mult mai complexe de tipul Sale and Purchase Agreements (SPA), asocieri în participație (joint venture) etc.

Raporturile dintre asociați și/sau dintre asociați și administratori

Încrederea reciprocă și conlucrarea asociaților în scopul realizării obiectivelor statutare ale societății sunt elemente esențiale functionării oricărei societăți. Dispariția acestor elemente poate genera, de la caz la caz, fie excluderea asociaților în culpa, fie chiar dizolvarea societății.

În egală masură, indiferent de forma societară, administratorii trebuie să actioneze în interesul societății, în caz contrar fiind pasibili de atragerea răspunderii lor pentru prejudiciile produse societății.

Având cunoștințe specializate în materia dreptului societar și o vastă experiență în domeniu, avocații societății BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A. sunt în măsură să vă ofere suportul juridic necesar în gestionarea divergențelor intervenite între asociați precum și cele intervenite intre asociați, pe de o parte și administratorii societăților, pe de altă parte.

Oferim asistență juridică atât în cadrul procedurilor de negociere, cât și în cadrul procedurilor judiciare specifice, respectiv:

acțiune în excluderea unui asociat;
acțiune în dizolvarea societății pentru neînțelegeri grave între asociați;
acțiune în răspunderea administratorilor pentru daunele cauzate societății.

Litigii între profesioniști

Experiența noastră ne permite examinarea fiecărui caz din perspective diferite, intuiția ne determină să anticipăm mișcările adversarilor, iar creativitatea și cunoștințele solide de legislație și jurisprudență ne conferă avantajul de a adopta strategii de amploare care să sporeasca semnificativ șansele de câștig ale clienților noștri.

Sunteti interesat de serviciile noastre?

Nu ezitati sa ne contactati!