Supraveghere video. Ghid pentru companiile private.

Cu mici excepții, supravegherea video a unui spațiu implică prelucrarea de date cu caracter personal și intră în sfera de aplicare a Regulamentului GDPR.

Normele Regulamentului GDPR nu se vor aplica atunci când sistemul de supraveghere video este utilizat de către o persoană fizică în cadrul unei activități strict personale și în spațiul său privat. Spre exemplu, monitorizarea video realizată în interiorul unui apartament, utilizat în scopuri strict personale, dacă sistemul de monitorizare nu surprinde și spațiul din exteriorul apartamentului, nu va intra sub sfera de aplicare a Regulamentului GDPR.

În schimb,  prevederile Regulamentului GDPR se vor aplica în toate cazurile în care monitorizarea video se efectuează în cadrul unei activități profesionale cum ar fi, spre exemplu: monitorizarea video a sediului unei companii sau a împrejurimilor sediului în scopuri de securitate, monitorizarea video a personalului angajat etc. În toate aceste situații, compania are o serie de obligații impuse de Regulamentul GDPR, cele mai importante fiind următoarele:

a) stabilirea scopului monitorizării video;

b) stabilirea temeiulu juridic;

c) stabilirea necesității și a proporționalității monitorizării video;

d) evaluarea impactului (în anumite situații);

e) stabilirea duratei de păstrare a înregistrărilor (reducerea la minim a duratei);

f) stabilirea măsurilor de securitate;

g) realizarea informării persoanelor vizate.

 

Ghidul atașat cuprinde o detaliere a celor șapte obligații menționate mai sus, fiind conceput pentru a veni în sprijinul companiilor private care folosesc sisteme de supraveghere video în activitatea lor profesională.

Av. Slageana BRANCOV | Managing partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.